Wskaźnik PMI

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index), który jest tak zwanym wskaźnikiem wyprzedzającym, ponownie ustanawia rekordy. W czerwcu wskaźnik liczony dla Unii Europejskiej wyniósł 63,4 pkt. wobec 63,1 pkt. na koniec maja.…

Inflacja w Polsce

Eurostat podał dane odnośnie poziomu inflacji w krajach UE. Inflacja w Polsce w maju 2021 wyniosła 4,6%.    

Zmiany w zakresie podatku VAT

Od 1 lipca 2021 wchodzą zmiany w zakresie podatku VAT dla firm, które prowadzą transgraniczną sprzedaż przez Internet. Wprowadzono jednolity próg sprzedaży (10 tys. euro), do którego transakcje będzie można…

Deklaracja CIT

Przypominamy, ze do 30 czerwca 2021 został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W tym terminie należy złożyć rozliczenie o wysokości dochodu (lub…

Zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego

Od 1 maja następuje zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, co spowoduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost maksymalnych…