Zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego

Od 1 maja następuje zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, co spowoduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. W ujęciu liczbowym oznacza to wzrost maksymalnych…