Deklaracja CIT

Przypominamy, ze do 30 czerwca 2021 został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W tym terminie należy złożyć rozliczenie o wysokości dochodu (lub poniesionej stracie) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 do dnia 28 lutego 2021.