Zmiany w zakresie podatku VAT

Od 1 lipca 2021 wchodzą zmiany w zakresie podatku VAT dla firm, które prowadzą transgraniczną sprzedaż przez Internet. Wprowadzono jednolity próg sprzedaży (10 tys. euro), do którego transakcje będzie można…

Deklaracja CIT

Przypominamy, ze do 30 czerwca 2021 został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W tym terminie należy złożyć rozliczenie o wysokości dochodu (lub…